dijous, 26 de gener del 2012

El programa "Treball als barris", suport ocupacional al barri de Can Vidalet

L’Ajuntament d’Esplugues, en el marc de la Llei de Barris, ha contractat 15 persones en situació d’atur, dins del programa "Treball als barris", del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Aquestes contractacions s’iniciaren durant el mes de desembre de 2011, i  s’acabaran al juny de 2012. La idea és promoure la contractació laboral de persones que es troben en situació d’atur per a la realització d’actuacions d’interès general i social. La seva feina repercutirà positivament al barri de Can Vidalet, millorant les actuals infraestructures i el clima de convivència i ciutadania dels habitants. Les ocupacions desenvolupades són: tècnica d’ocupació, informadora digital, agents cívics, paletes de via pública i peons de manteniment.
En el mateix programa d’ajuts, en l’àmbit de Can Vidalet, també es beneficiaran d’un taller d’ocupació d’un any de durada, dedicat a la instal·lació, reparació i manteniment d’habitatges. Es tracta d’un programa mixte de treball i formació dirigit també a persones en situació d’atur del barri. La finalitat serà, per una banda, la realització d’obres i serveis en edificis i espais públics d’interès comú i, per l’altra, la formació de les persones beneficiàries en un àmbit d’activitat amb projecció professional.
En totes dues actuacions es millora l’ocupabilitat de les persones a través de l’experiència laboral, incrementant així les possibilitats de retorn al mercat professional.

dilluns, 9 de gener del 2012

Els tallers digitals a Can Vidalet

El darrer trimestre de 2011 ha estat marcat pels diferents tallers adreçats a dones, persones nouvingudes, persones aturades majors de 35 anys, establiments comercials i joves, amb l'objectiu de millorar l'àmbit personal i d'inserció sociolaboral de les persones participants. La dedicació a Internet i al correu electrònic ha estat molt important en tots els tallers, ja que aquestes eines són bàsiques per navegar dins el món digital.
En els tallers de dones i persones nouvingudes destaca l’elevat grau de satisfacció. Les dones participants utilitzen Internet com una eina de recerca informativa aplicada al seu dia a dia, mentre que les persones nouvingudes fan ús de l’ordinador d’una manera més personalitzada, segons les necessitats individuals, ja sigui en els processos d'alfabetització en català i castellà o en gestions burocràtiques. En el taller adreçat als establiments comercials se n'ha potenciat la presència a les xarxes socials existents més habituals, com és el Facebook. 
La resta de les persones participants en els tallers han assolit competències informàtiques per millorar l'accés a la demanda del mercat laboral i l’oferta de formació.
Els propers mesos continuarem amb els tallers al nostre barri, recolzant-ne els punts forts i treballant per consolidar les activitats formatives per evitar l’escletxa digital mitjançant els tallers de formació TIC.

Treball de recerca intergeneracional a l’Espai Jove Remolí

Aquest any, un nou grup de 8 avis i àvies i 16 nois i noies de 4t d’ESO de l’Institut Joanot Martorell col·laboren, a l’Espai Jove Remolí, en la confecció del treball final de recerca d’ESO, dins del programa d’alfabetització digital intergeneracional.
Per a l'alumnat del Joanot Martorell, l’activitat està vinculada a l’assignatura Treball de Recerca, encara que hi participen fora de l'horari acadèmic i de manera voluntària.
L’objectiu del taller és que els joves col·laborin amb la gent gran del nostre barri en un intercanvi generacional ple de valors compartits, que, a més, ha de servir d'experiència prelaboral.
En grups, formats per dos joves i una persona gran, escolliran el model de treball. Poden decidir-se per dues vies: realitzar un projecte comú o un pla de formació i, en els dos casos, portar-lo a la pràctica. En el primer cas, els membres del grup busquen un interès comú i el desenvolupen amb eines digitals, ensenyant a la persona de més edat a utilitzar les noves tecnologies. En el segon, els nois i noies preparen un pla docent de les TIC aplicades a la persona gran i l’executen durant el curs.
Els primers tres mesos els objectius principals han estat que les persones participants es coneguin, formar els equips i definir els projectes.

Projecte intergeneracional a les escoles de Can Vidalet

Des de fa tres anys consecutius, en el marc del Pla de Millora de Can Vidalet, es realitza el programa d’alfabetització digital amb la gent gran i els infants del barri. Aquest curs 2011-2012, les escoles Matilde Orduña i Can Vidalet continuen acollint el taller.
Hi participen 46 nens i nenes de 4t de primària i 27 avis i àvies. En aquesta ocasió, a través de la fotografia es treballen conceptes bàsics de la informàtica i Internet. El taller s’anomena Exploradors digitals de Can Vidalet, ja que els participants es convertiran en investigadors que milloraran el seu barri d’una forma creativa, gràcies a les eines digitals.
Ben Heine (http://www.benheine.com/) serà el referent del treball. L’artista belga utilitza fotografies d’imatges reals per fer composicions amb dibuixos a llapis. Els nostres exploradors digitals aprendran a fer fotos, tractar-les a l’ordinador, retocar-les, compartir-les en Flickr i ubicar-les a Google Maps. Així, al final del curs, segur que hi trobarem propostes molt interessants de millora d’alguns llocs del nostre barri.
Els equips, com és habitual, estan formats per dos infants i una persona gran, que, guiats per un llibret d’exploració, aniran descobrint reptes i activitats en cada sessió del curs. I, a més, podem seguir els seus avenços setmanals al bloc de cada grup: