dilluns, 10 de març del 2014

Nova contractació de persones del Barri en situació d’atur en el marc de programa “Treball als Barris” 


L’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en el marc de projecte Treball als Barris, ha contractat a 9 persones en situació d’atur residents al barri de Can Vidalet, per a la realització d’actuacions d’interès general i social.


Les contractacions es va iniciar el passat dia 1 de març i tindran una durada total de 6 mesos. Són 2 oficials paleta de via pública, 4 peons de via pública, i 3 agents pel civisme. Les seves feines repercutiran positivament en el barri, en la millora de les actuals infraestructures i en el clima de convivència i ciutadania.

Les persones contractades rebran al llarg del període formació vinculada a la professió a desenvolupar així com en recerca de feina, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i el seu retorn al mercat de treball en finalitzar el contracte.

Dins del programa Treball als Barris, seguint amb les actuacions que es van iniciar l’any passat i que tants bons resultats de participació van obtenir, es continuaran fent actuacions formatives i ocupacionals per a persones en situació d’atur, com ara: cursos de formació en informàtica i comunicació, sessions formatives de recerca de feina i tutories individuals d’assessorament, orientació i suport.

Les persones interessades en rebre més informació, ho poden fer trucant al 93.371.02.66 o dirigint-se a l’Edifici Molí, i preguntar per Mònica Blanco.

Totes les actuacions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu.