dilluns, 9 de gener del 2012

Els tallers digitals a Can Vidalet

El darrer trimestre de 2011 ha estat marcat pels diferents tallers adreçats a dones, persones nouvingudes, persones aturades majors de 35 anys, establiments comercials i joves, amb l'objectiu de millorar l'àmbit personal i d'inserció sociolaboral de les persones participants. La dedicació a Internet i al correu electrònic ha estat molt important en tots els tallers, ja que aquestes eines són bàsiques per navegar dins el món digital.
En els tallers de dones i persones nouvingudes destaca l’elevat grau de satisfacció. Les dones participants utilitzen Internet com una eina de recerca informativa aplicada al seu dia a dia, mentre que les persones nouvingudes fan ús de l’ordinador d’una manera més personalitzada, segons les necessitats individuals, ja sigui en els processos d'alfabetització en català i castellà o en gestions burocràtiques. En el taller adreçat als establiments comercials se n'ha potenciat la presència a les xarxes socials existents més habituals, com és el Facebook. 
La resta de les persones participants en els tallers han assolit competències informàtiques per millorar l'accés a la demanda del mercat laboral i l’oferta de formació.
Els propers mesos continuarem amb els tallers al nostre barri, recolzant-ne els punts forts i treballant per consolidar les activitats formatives per evitar l’escletxa digital mitjançant els tallers de formació TIC.