dilluns, 9 de gener del 2012

Treball de recerca intergeneracional a l’Espai Jove Remolí

Aquest any, un nou grup de 8 avis i àvies i 16 nois i noies de 4t d’ESO de l’Institut Joanot Martorell col·laboren, a l’Espai Jove Remolí, en la confecció del treball final de recerca d’ESO, dins del programa d’alfabetització digital intergeneracional.
Per a l'alumnat del Joanot Martorell, l’activitat està vinculada a l’assignatura Treball de Recerca, encara que hi participen fora de l'horari acadèmic i de manera voluntària.
L’objectiu del taller és que els joves col·laborin amb la gent gran del nostre barri en un intercanvi generacional ple de valors compartits, que, a més, ha de servir d'experiència prelaboral.
En grups, formats per dos joves i una persona gran, escolliran el model de treball. Poden decidir-se per dues vies: realitzar un projecte comú o un pla de formació i, en els dos casos, portar-lo a la pràctica. En el primer cas, els membres del grup busquen un interès comú i el desenvolupen amb eines digitals, ensenyant a la persona de més edat a utilitzar les noves tecnologies. En el segon, els nois i noies preparen un pla docent de les TIC aplicades a la persona gran i l’executen durant el curs.
Els primers tres mesos els objectius principals han estat que les persones participants es coneguin, formar els equips i definir els projectes.