PresentacióCan Vidalet i Esplugues estan d'enhorabona. La inclusió del projecte de reforma i millora d'aquest districte de la ciutat a la Llei de barris de la Generalitat ha de significar un important impuls en el procés de transformació del barri.
Durant quatre anys, l'Ajuntament d'Esplugues i la Generalitat de Catalunya invertiran a la zona més de 13 milions d'euros, que permetran la construcció de nous equipaments, la reurbanització d'alguns carrers i places, la millora de l'accessibilitat de la via pública, l'impuls del comerç i de l'activitat econòmica i l'aplicació de mesures que augmentaran encara més la cohesió social.
En total, el Pla de Can Vidalet inclou quaranta-dos projectes que milloraran el barri i el posaran a l'alçada del que la seva ciutadania es mereix. Amb el nou pla, Can Vidalet guanyarà un nou poliesportiu, es reurbanitzaran els carrers Molí, Pere Pelegrí, Maladeta, Menta, Pere Galvany i Hortènsia; l'avinguda del Torrent i la plaça Blas Infante; es millorarà el clavegueram; s'atorgaran ajuts per a la instal·lació d'ascensors als edificis de quatre plantes o més que encara no en tinguin...
Serà un barri millor, més accessible, amb una major activitat econòmica i més cohesionat socialment.
www.facebook.com/pilardiaz.eee
Què és fem un canvi?
Fem un Canvi és un programa d'intervenció integral extraordinari al barri de Can Vidalet. Dins de d'aquest pla es coordinen actuacions en diferents àmbits: urbanisme, obres públiques, mobilitat i transport, gent gran, jovent, serveis, esport, immigració, habitatge, seguretat ciutadana, entre d'altres.
Aquest projecte està cofinançat per l'Ajuntament d'Esplugues i la Generalitat de Catalunya, i es portarà a terme entre el 2009 i 2012.

Quin és el seu objectiu? 
Fem un Canvi pretén que les persones que viuen a Can Vidalet notin una important millora al seu barri, un augment en la qualitat de vida i del seu entorn durant els propers 4 anys.
Volem, en definitiva, completar la transformació viscuda per Can Vidalet els darrers anys, dotant-lo de les infraestructures, de l'entorn urbà i dels serveis que la ciutadania demanda.