dilluns, 12 de desembre del 2011

Acaba la reurbanització dels carrers Maladeta, Menta, Pubilla Cases, Pere Galvany i Hortènsia

08/06/2011
Els carrers Maladeta, Menta, Pubilla Cases, Pere Galvany i Hortènsia gaudeixen des de finals de març de nous trams reurbanitzats. Després de les obres de reforma que es van dur a terme amb motiu de les obres del nou accés al metro de Can Vidalet, es van escometre els treballs per arreglar el tram del carrer Maladeta situat entre el metro i el carrer Molí, així com el tram del carrer Menta més pròxim a Maladeta. Aquests treballs van millorar les condicions del trànsit rodat i de vianants, amb voreres més amples, i van suposar la renovació del paviment de la calçada central, de l'enllumenat, l'arbrat (s'han plantat prop de 70 arbres) i del mobiliari urbà. Entre d'altres coses, es van crear 25 places d'estacionament per a bicicletes.
En la mateixa línia es va treballar als carrers Pubilla Cases, Pere Galvany, Hortènsia i Menta, on, a més de renovar paviment, enllumenat i arbrat (amb 58 nous exemplars), es va portar a terme la millora de la xarxa de clavegueres.
A finals de març, l'alcaldessa, Pilar Díaz, va visitar el resultat de les obres. El Pla de Millora continuarà amb la reurbanització de nous trams de carrer.