dijous, 7 de febrer del 2013

Nova contractació en el marc del programa 'Treball als barris'


L’Ajuntament d’Esplugues, en el marc del projecte Treball als barris, ha contractat 11 persones en situació d’atur per a la realització d’actuacions d’interès general i social. 

Les contractacions es van inicar el passat dia 1 de febrer i tindran una durada total de 6 mesos. Són 2 oficials paleta de via pública, 3 peons de via pública, i 6 agents pel civisme. Les seves feines repercutiran positivament en el barri, millorant les actuals infraestructures i el clima de convivència i ciutadania.

Les persones contractades han rebut formació abans de la realització del treball efectiu. La finalitat és millorar la seva ocupabilitat i incrementar les possibilitats de retorn al mercat de treball.

En el mateix programa d’ajuts, en l’àmbit de Can Vidalet, es crearà Treballant a Canvi, un dispositiu d’inserció laboral per a persones residents al barri en situació d’atur, que combinarà accions de formació, d’orientació laboral i dinàmiques grupals de suport a la recerca de feina.

Ambdues accions estan subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en el marc del projecte Treball als barris, i cofinançada del Fons Social Europeu.