dimarts, 17 d’abril del 2012

El projecte intergeneracional de Can Vidalet és l’única iniciativa catalana destacada a la UE

Amb motiu de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional 2012, la Unió Europea ha destacat al seu butlletí digital el programa d’alfabetització digital intergeneracional, on participen infants, joves i gent gran de Can Vidalet. 

Envellir preocupa? Quin pot ser el paper d’una persona de 60, 70 i 80 anys? Després dels 60 encara hi ha molta vida i la nostra societat actual aprecia cada vegada més la contribució de les persones grans. Aprofitar més la vida a la feina, a casa o a la nostra comunitat, afecta a tota la societat en conjunt donant com a resultat un envelliment actiu.

El projecte d’alfabetització digital intergeneracional es va iniciar al 2009 amb el Pla de Millora de Can Vidalet. Des de 2009 fins aleshores 48 escolars de 4t de primària dels centres Matilde Orduña i Can Vidalet ensenyen, cada curs escolar, a 26 persones grans coneixements per fer l’ús quotidià de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. I aquest any a més, s’ha creat un nou grup amb 16 joves de 4t d’ESO de l’Institut Joanot Martorell que treballen amb 8 persones grans, realitzant conjuntament amb les TIC una tasca de recerca sobre un tema d’interès comú.

Per un costat, l’objectiu del programa es promoure l’envelliment actiu a través del treball entre la gent gran amb els infants i els joves del barri, i al mateix temps reduir la bretxa digital entre les persones grans.

Es un moment idoni per fer una reflexió sobre el fet que els europeus, gràcies a la nostra bona salut, vivim més temps i això deuria refermar la solidaritat entre les generacions. La Comisió Eurpea vol amb aquest any fomentar els esforços dels Estats membres i les seves autoritats regionals i locals, perquè els ciutadans continuïn tenint un paper actiu en la nostra societat per molts anys, vivint d’una forma més saludable i satisfactòria.