Medi ambient

- Millora de l'eficiència dels semàfors.
- Creació de carrils bicis i connexió amb la ronda verda.
- Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes.


Millora de l'eficiència dels semàfors
Descripció
Millora de les característiques funcionals, ambientals, tècniques i econòmiques associades al funcionament dels semàfors utilitzant els avanços tecnològics disponibles i incorporant la tecnologia LED en tot el parc semafòric del barri de Can Vidalet.
Objectius
- Millora de la seguretat a les interseccions (millor visibilitat i reducció de l'efecte fantasma).
- Increment important de la fiabilitat i vida útil de les òptiques de LEDs.
- Manteniment de la visibilitat quan fallen alguns LEDs.
- Millor facilitat d'alimentació amb bateries en reguladors adaptats quan falla.
  el subministrament elèctric.
- Reducció de les operacions i els costos del manteniment.
- Estalvi energètic per reducció important del consum.
- Estalvi econòmic per reducció del consum elèctric i els costos del manteniment.
Situació
Acció ja implantada.