Equipaments

- Reforma de la planta baixa de l'edifici Molí.
- Reforma de les graderies i vestidors del camp de futbol El Molí
  (fase 1a mur perimetral).
- Construcció del nou pavelló poliesportiu de Can Vidalet.
- Demolició de l'antic pavelló poliesportiu.


Reforma de la planta baixa de l'edifici Molí: adequació locals municipals carrer Cedres i arxiu municipal
Descripció
Les necessitats socials han variat des de la inauguració d'aquest equipament i, en conseqüència, es proposa una reforma i actualització dels usos que acull, mantenint la mateixa vocació de servei al barri de Can Vidalet.
Aquesta actuació té l'objectiu, d'una banda, de reparar els desperfectes que van provocar les filtracions d'aigua en les dependències de la planta baixa de l'edifici Molí i, de l'altra, redistribuir i adaptar aquests espais a les noves necessitats de la ciutadania i permetre la instal·lació de nous serveis.
La millora dels espais i dotacions (mobiliari, equipament, instal·lacions, etc.) permetrà augmentar la funcionalitat d'aquestes dependències i incrementar la qualitat dels serveis que es presten des d'elles.
Objectius
- Millorar la dotació d'espais i d'equipament socioculturals al barri per a la prestació
  de serveis als veïns i veïnes de Can Vidalet i del conjunt del municipi i permetre la mateixa
  millora, tant quantitativa com qualitativa, d'aquests serveis.

- Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i socials de les ciutadanes i ciutadans
  del barri a través dels serveis que s'oferiran.

- Millorar el benestar individual, la cohesió familiar i comunitària i la qualitat de vida
  dels ciutadans.

- Potenciar la identitat cultural i associativa del barri.
Situació
Finalitzat adequació carrer Cedres i arxiu municipal dins del mateix edifici Molí.

Reforma de les graderies i vestidors del camp de futbol El Molí (fase 1a mur perimetral)
Descripció
Reforma dels vestidors, sales d'activitats i magatzems de material esportiu; revestiment i adequació del mur perimetral de tancament del recinte.
Objectius
- Millorar la dotació d'equipaments esportius de Can Vidalet, oferint una instal·lació de qualitat
  que afavoreixi la pràctica esportiva de la ciutadania, les entitats esportives i els centres
  educatius i que s'adapti a les seves demandes i necessitats; potenciar el camp de futbol
  El Molí com a centre d'atracció i de convivència al barri.

Situació
1a fase (arranjament del mur perimetral) adjudicada i executada.